خطا
  • Incorrect key file for table '/tmp/#sql_bd15a_4.MYI'; try to repair it SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM zv39l_content AS a LEFT JOIN zv39l_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN zv39l_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN zv39l_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM zv39l_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN zv39l_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN zv39l_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM zv39l_categories AS cat JOIN zv39l_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN zv39l_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND c.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-04-20 03:10:47') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-04-20 03:10:47') AND a.catid IN (80,83,84,85,87,93,94,99,100,106,107,108,109,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,136,137,138,139,140,141,142) GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 21 Incorrect key file for table '/tmp/#sql_bd15a_4.MYI'; try to repair it SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM zv39l_content AS a LEFT JOIN zv39l_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN zv39l_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN zv39l_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM zv39l_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN zv39l_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN zv39l_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM zv39l_categories AS cat JOIN zv39l_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN zv39l_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND c.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-04-20 03:10:47') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-04-20 03:10:47') AND a.catid IN (80,83,84,85,87,93,94,99,100,106,107,108,109,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,136,137,138,139,140,141,142) GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY fp.ordering, a.created DESC

*** اتفاقی بزرگ برای فوتسال و فوتسالی ها در راه است ***


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/futsalir/public_html/components/com_content/models/articles.php on line 486

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/futsalir/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 263

گلزنان برتر لیگ های مختلف

لیگ برتر بانوان
نام تعداد
فاطمه اعتدادی 27
نیلوفر اردلانی 22
جدول کامل
لیگ دسته دو
نام تعداد
امین هنردوست 4
حمید سرخ دار 3
سعید یاقوتی 3
سینا بخشی 3
جدول کامل

آخرین رنکینگ جهانی فوتسال

رده  تیم            امتیاز 
۱ برزیل 1928
۲ اسپانیا 1915
۳ ایتالیا 1771
۴ روسیه 1739
۵ آرژانتین 1641
۶ پرتغال 1616
۷ ایران 1589
۸ اوکراین 1460
۹ ژاپن
1396
۱۰ آذربایجان
1391

تورنمنت های فعال

آمار بازدید سایت

0708962
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1241
4706
1241
662057
115332
179758
708962
آی‌پی شما: 54.204.67.26
امروز: ی، 31 فروردين 1393 - ساعت: 07:01:47

افراد انلاين

ما 41 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: Home